Vil du bli drosjesjåfør?

Vi har stadig behov for sjåfører til våre taxier og minibusser. Hvis du kan tenke deg å kjøre taxi eller minibuss, send en mail til post@altataxi.no, med navn og telefonnummer, om du ønsker kjøring. Legg også ved info om du ønsker en fast stilling/helgestilling, og hva slags førerkortklasser du innehar (ingen søknadsfrist).
Søknadene behandles på fritt grunnlag og i fortrolighet. Imidlertid vil bileiere som ønsker å ansette sjåfør få anledning til å se søknaden. Referanser blir sjekket.

For å kjøre ved Alta Taxi kreves det at en har innehatt førerkort i minst 2 år, og kjøreseddel utstedt av politiet, som igjen krever legeattest. Det kreves videre gode norskkunnskaper og muntlig fremstillingsevne. Opplæring i bruk av taksametersystem og innføring i reglement/instruks for drosjesentralen blir gitt.

Dersom du ikke har kjøreseddel må du gjennom en teoretisk og praktisk opplæring i regi av Statens Vegvesen. Mer informasjon om dette finner du her.