Om oss

  • Alta Taxi ble i 2001 etablert som AS, eid av 13 aksjonærer, med Taxibusser Alta som datterselskap.
  • Totalt er 26 løyver tilsluttet virksomheten.
  • Vår forretningsidè er å tilby bekvem, profesjonell taxitjeneste med personbil og minibuss til våre innbyggere og gjester gjennom gode sjåfører, behagelige kjøretøy og den beste teknologi.
  • Vår visjon er å bidra til å bedre infrastruktur i Alta samfunnet med allsidige transporttjenester på en trygg og miljøvennlig måte. Vi skal være den foretrukne transportør gjennom fornøyde kunder og medarbeidere.
  • Alta Taxi omsetter for ca 45 millioner kr årlig.
  • Totalt sysselsettes ca. 40-50 sjåfører i hel og deltids-stillinger under Alta Taxi AS og dens tilsluttede medlemmer.
  • Bidrar med verdiskapning i form av MVA og skatt mellom 6-8 millioner kr årlig til stat og kommune.
  • Ringvirkninger skjer gjennom å være limet i kollektivtransporten, tilby taxitjenester 24/7, bidra til samfunnet økonomisk gjennom å skape arbeidsplasser i byen vår, investere lokalt, betale skatter og avgifter.

Kontakt oss:

Epost: transport@altataxi.no
Kontor: +4778435311
Besøk: Skoleveien 2B, 9510 Alta