About us

Alta Taxi ble etablert som aksjeselskap i juli 2001. Historisk sett var det fra gammel tid to drosjesentraler i Alta, stasjonene hadde tilholdssted i Bossekop og på Elvebakken. Etter hvert som kommunikasjonen og teknologien i bransjen utviklet seg og ble mer moderne kunne disse sentralene slås sammen til en enhet. Dette skjedde den 4. desember 1978, under navnet Alta Drosjesentral.  Juli 2001 ble Alta Drosjesentral omorganisert til aksjeselskap slik vi fremstår i dag – Alta Taxi AS, med tilholdssted ved Løkkeveien 8 i sentrum av Nordlysbyen Alta.

Alta Taxi AS administrerer en flåte av 14 ordinære taxier med seteplass 1-6, 3 maxitaxier med seteplass inntil 8 passasjerer. Vi har også 4 reserveretaxier disponible ved behov.

Vårt datterselskap Taxibusser Alta AS tilbyr med sine tre 16 seters minibusser spesialtransport av rullestolbrukere og har kapasitet opp til 3 rullestolbrukere pr. bil i tillegg til ordinære transportbehov med buss.

Vi skreddersyr og tilpasser transporten på best mulig vis for deg nøyaktig til ditt behov.
Vi tilbyr deg derfor følgende transport:

• Vanlig persontransport
• Maxitransport 1-8 passasjerer
• Minibusstransport inntil 16 passasjerer per buss
• Rullestoltransport
• Selskapskjøring
• Sightseeing/Nordlysjakt
• Pakketransport
• Julebordskjøring inn/utland
• Allergitilpassede biler
• Pakketurer inn/utland etter behov.